Länkar

Tillsynsmyndigheter & branschorganisationer

Finansinspektionen är tillsyningsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling.
www.fi.se
Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.
www.bolagsverket.se
SFM Svenska försäkringsmäklares förening är en branschorganisation för försäkringsförmedlare och oberoende försäkringsmäklare.
www.sfm.se